Arkivbildare

Visar arkivbildare fördelat per depå

Lidingö stadsarkiv
AB Lidingö Förvaltningsbyggnader
Arbetslöshetskommittén
Arvodeskommittén
Baggeby skola
Barn- och utbildningsnämnden
Barnavårdsmannaskap
Barnavårdsnämnden
Besvärsnämnden
Biblioteksnämnden
Bildarkiv
Bo skola
Bodals skola
Borgerlig vigsel
Bostadsdelegationen
Bostadsdelegerade
Bostadsnämnden
Breviks skola
Byggnadsnämnden
Båtkommittén
Centrala Byggnadskommittén
Centrumkommittén
Civilförsvaret
Dalénkommittén
Delegationen för tunnelbanan och kollektivtrafiken
Drätselkammaren
Drätselkontoret
Dyrtidskommittén
Ekonomikontoret
Elfviks skola
Familjebidragsnämnden
Fastighetskontoret
Fastighetsnämnden
Fritidsnämnden
Förmedlingsnämnden
Förskolenämnden
Gatunämnden
Gustav Dalénhallen AB
Gångsätra AB
Gångsätra skola
Hemhjälpsnämnden
Hersby gymnasium
Hersby småskola
Hyresnämnden
Högsätra skola
Högsätrastyrelsen
Inköpsdelegerande
Klockargårdens skola
Koltorps skola
Kommittén för Torsviksskolan
Kommunala skol- och förskolenämnden
Kommunalborgmästaren
Kommunalfullmäktige
Kommunalnämnden
Kommunalstämma
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, planberedningen
Kommunstyrelsens bostadsutskott
Konstnämnden
Konsult- och servicekontoret: BIAK-enheten
Konsult- och servicekontoret: informationsenheten
Konsult- och servicekontoret: KRUT-enheten (Kontorsservice, Reception, Upphandling, Telefoni)
Konsult- och servicekontoret: personal- och löneenheten
Kristidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kulturbyggnadskommittén
Kulturnämnden
Kulturstipendienämnden
Kvarnens skola
Källängens skola
Käppala skola
Larsbergs skola
Lidingö brandförsvar
Lidingö Energi AB
Lidingö kulturarkiv
Lidingö musikskola
Lidingö stads Tomtaktiebolag
Lidingö särskola
Lidingö Trafikaktiebolag
Lidingöbrokommittén
Lidingöbrostyrelsen
Lidingöhem AB
Livsmedelsnämnden
Ljungbackens skola
Lojokommittén
Långängens skola
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Namnberedningen
Natur- och kulturskyddskommittén
Natur- och kulturskyddsrådet
Notarius publicus
Nykterhetsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Pensionärsnämnden
Pensionärsrådet
Personalnämnden
Planberedningen
Poliskommittén
Programgruppen
Rudboda skola
Samarbetskommittén för frivillig hjälpverksamhet
Servicedelegationen
Sjukhuskommittén
Skolstyrelsen
Skärmbildskommittén
Skärsätra skola
Social distriktsnämnd 1, Norra
Social distriktsnämnd 2, Södra
Socialnämnden
Socialvårdsdelegation
Sockenstämma
Stadsarkivet
Stadsfullmäktige
Stadskansliet
Stadsläkaren
Stadsplanenämnden
Stadsstyrelsen
Stiftelsen Lidingö stads Pensionärshem
Stora Höggarns skola
Styrelsen för allmänna arbeten
Styrelsen för Lidingö stads lekskolor
Södra Lidingöbanan
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden, Stockbyförvaltningen
Torsviks skola
Trafiknämnden
Trafikrådet
Ungdomsstyrelsen
Uppdrag för äldre
Upphandlingsnämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Villastadens skola
Vårddelegationen
Vänskapsorten Alameda
Vänskapsorten Saldus
Yrkesskolan
Ålderdomhemskommittén
Åldringsvårdsdelegationen
Äldre- och handikappnämnden
Ängens skola
Överförmyndaren
Överlämnade enskilda arkiv
AB Lidingö Villastad
AB Lidingökoncernen
AB Lidingöstaden
AB Västra Yttringe
Aktiebolaget Mölna
Albertina Nyströms släktarkiv
Baggeby-Bodal
Boo gård
Bostadsföreningen Luna
Breviks andelstvätt, föreningen UPA
Breviksgården, Brevik
Caisa Hörbergs personarkiv
Carl Malmsten AB
Dagmarklubben
Ekholmsnäs gård
Elfvik gård
Fackförbundet Kommunal, Lidingösektionen
Fastighets AB Hedviksberg (Wadstrand AB)
Fastighets AB Karlshäll
Fastighets AB Norra Lidingö
Fastighets AB Stureplatån
Folkpartiet Liberalerna i Lidingö
Fredrika Bremer Förbundets Lidingökrets
Fröbergs Båtvarv AB
Föreningen Elverket
Föreningen Killingevillor
Föreningen kyrkviksborna
Föreningen Ladies Cup - Gubbpokalen
Föreningen Lidingö barnträdgårdar
Föreningen Lidingö Blomsterfond
Föreningen Lidingö grannhjälp
Föreningen Trasthagen, UPA
Gustaf Hedbergs släktarkiv
Gångsätra gård
Heinz Deckers personarkiv
Hersby Aktiebolag
Hersby skolas hem- och skolaförening
Hersby-Hersbyholm
Hjälpkommitté för Finlands barn
Hustegaholm
Högberga-Breviks villaägareförening
IFK Lidingö skridskoklubb
IFK Lidingö Slalom
IFK Lidingö veteranklubb
IFK Lidingö, bandysektionen
IFK Lidingö, fotbollssektionen
IFK Lidingö, friidrottssektionen
IFK Lidingö, huvudstyrelsen
Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Lidingö
IOGT Torsviks byggnadsförening UPA 2813
IOGT-logen 1996, Lidingö Ros
IOGT-logen 2813 Torsvik
IOGT-logen 3619 Hjälten
IOGT-logen 4065 Lidingö pärla
IOGT-logen 4566 Herserud
IOGT-logen 5341 Skärsätra
IOGT-logen SGU, avdelning 21
IOGT-ungdomslogen 791 Ordens hopp
Islinge-Hersby-Herserud villaägarförening (IHV)
Jan Malmstedts forskningsmaterial rörande Elfvik
Karl Ivar Karlssons personarkiv
Koltorp
Konstföreningen Draken
Lars "Lidingö-Lasse" Larssons personarkiv
Liberal Ungdom i Malmö
Lidingö Båtförbund
Lidingö Civilförsvarsförening
Lidingö Diskussionsklubb
Lidingö filatelistförening
Lidingö filmstudio
Lidingö FKO Beer Club
Lidingö fotoklubb
Lidingö föreläsningsförening
Lidingö gille
Lidingö godtemplares byggnadsförening UPA av IOGT
Lidingö golfklubb
Lidingö hembygdsförening
Lidingö hemvärn
Lidingö Humanistiska Sällskap
Lidingö Idrottsförening
Lidingö kommunalförening mot tuberkulos
Lidingö kretsloge av IOGT
Lidingö kvinnoföreningars beredskapskommitté
Lidingö Luftskyddsförening
Lidingö lärarsällskap
Lidingö läroverks kamratförening
Lidingö manskör
Lidingö Moderata Kvinnoförening
Lidingö norra socialdemokratiska förening
Lidingö orkesterförening
Lidingö Rotaryklubb
Lidingö samarbetskommitté för det frivilliga försvarsarbetet
Lidingö Scoutkår m.fl.
Lidingö Segelsällskap
Lidingö skytteförening
Lidingö Småskollärarklubb
Lidingö Socialdemokratiska Arbetarekommun
Lidingö Sportklubb
Lidingö sy- och vävstuga
Lidingöloppet, föreningen
Lidingö-Långängen Rotaryklubb
Ljusbolaget
Långnäs
Långängen
Maiken Karlssons personarkiv
Marthe Anderssons samling
Moderata samlingspartiet i Lidingö
Mosstorp Villaägarförening
Mölna gård
Nationalinsamlingen för Finland
Näsets kulturförening
PRO Lidingö
Pyrolagruppen
Renate de Geers personarkiv
Rädda Barnen, Lidingö lokalförening
S:t Göranskommittén i Lidingö
Samarbetskommittën Lidingö mot droger
SKTF Lidingö, avdelning 92
Skärsätra båtklubb
Skärsätra egnahemsförening UPA
Skärsätra gård
Socialdemokratiska arbetarepartiet, partiförening 3-4
Sten Schüsslers personarkiv
Sticklinge gård
Sticklinge Intressenters AB
Sticklinge udde villaägarförening
Stiftelsen Lidingö stads Hyresbostäder
Stockby gård
Storholmens tomtägareförening
Sture Rydéns personarkiv
Svenska facklärararförbundet SFL, avd B 6 Lidingö
Sveriges Lärarförbund (SL), avdelning B 13 Lidingö
Sällskapet bibliotekets vänner
Södergarn
Torsviks Båtklubb
Trolldalens fastighetsägarförening
Trolldalens Vattenförsörjningsförening
Trolldalens vägförening
Västra Yttringe gård
Östra Mölna byalag
Östra Yttringe båtmanstorp
Östra Yttringe gårdsarkiv